A minute to win it (26 maart)

Tot nu toe zijn de volgende straten aangemeld:
1 Tilweg
2 Ubbegalaan
3 Laanweg
4 Hooilandseweg (oostzijde tussen huisnummers 64-100)
5 M.A. de Ruyterstraat
6 M.H. Trompstraat
7 Prinsenhof
8 Westerdijkstraat
9 Oosteinde
10 Stoitswegje
11. Canadawegje
12. Oosternielandsterweg
13. Zr. Kortestraat

De inschrijvingstermijn is gesloten.