SodM adviseert verplaatsing aardgascondensaatstation

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat de huidige vergunning voor het verladen van gascondensaat door Noordgastransport (NGT) in Roodeschool op zo kort mogelijke termijn geactualiseerd moet worden. En adviseert verplaatsing van het aardgascondensaatstation in Roodeschool. Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie- en gaswinning van SodM hierover: “Er ontbreken noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in de vigerende vergunning en de risicocontour waar in de vergunning vanuit is gegaan, is op basis van de huidige inzichten niet correct. Bovendien ga ik er op dit moment van uit dat de huidige activiteiten niet vergunbaar zijn op deze locatie.”

Dat concludeert SodM in een ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Mijnbouw (EZK). SodM adviseert de staatssecretaris het gesprek met NGT te openen over een bedrijfsverplaatsing binnen een afzienbare periode.

Inmiddels heeft de toezichthouder verlading stilgelegd. De grindbedding tussen de spoorstaven, waar de verlading in ketelwagons plaatsvindt, is door NGT niet onderhouden. NGT moet deze tekortkoming herstellen. Pas dan mag verlading worden hervat.

Lees hier het hele artikel.

Klik hier voor het persbericht van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool.

Dossier overlaadstation Roodeschool

Artikel in het DvhN 2 juni 2022 (u moet geabonneerd zijn om het artikel te kunnen lezen)
RTV-Noord, 2 juni