Dorpsvisie 2018-2025

Herinrichting plantsoen

Opening speeltuin

Bewoners actief in eigen buurt

Concept Dorpsvisie 2018-2025

Informatieavond kippenstal

Informatieavond voornemen bouw kippenschuur

Roodeschool teleurgesteld na ‘no go’

Roodeschool rooit het!