Dorpsvisie 2018-2025

De Dorpsvisie is gereed en wordt binnenkort aan de inwoners van Roodeschool uitgereikt. De eerste exemplaren worden woensdag 28 november om 20:00 uur overhandigd aan wethouder Sienot. Ook onze dorpencoördinator mevrouw Stel zal aanwezig zijn en een exemplaar ontvangen. Wij nodigen de inwoners van Roodeschool uit hierbij aanwezig te zijn.

De Dorpsvisie 2018-2025 is een ambitieus maar realistische Dorpsvisie. De visie behandelt achtereenvolgens de thema’s:

  1. leefbaarheid
  2. veiligheid,verkeer en bereikbaarheid
  3. omgeving en aanzien van het dorp
  4. duurzaamheid

Aansluitend aan de uitreiking presenteert Ir. Mathijs Dijkstra van LAOS Architecten uit Haren het ontwerp van de door het dorp in te richten plantsoen. Dit is één van langgekoesterde wensen van de inwoners van Roodeschool en verwoord in de Dorpsvisie.

Geef een reactie