Dorpsvisie 2018-2028

Dorpsbelangen Roodeschool gaat het voortouw nemen in het eerste halfjaar van 2018 de nieuwe Dorpsvisie op te stellen. De vorige is al weer een tiental jaar oud en moet worden geactualiseerd.

Een dorpsplan is een plan over de toekomst van het dorp, geschreven door de bewoners zelf. In een goed dorpsplan staat waar het dorp heen wil en waarom. Natuurlijk heeft iedereen daar zijn eigen mening over. De een wil linksaf, de ander rechtsaf. Juist daarom is het verstandig om in alle openheid met elkaar over keuzes te praten. Het ene dorp koerst bijvoorbeeld op duurzaamheid. Het andere dorp gaat helemaal voor rust. Er zijn ook dorpen die zeggen: we willen alles laten zoals het is. Wat de richting ook is, het is goed om als bewoners gestructureerd na te denken over de toekomst van het dorp.

Lange en korte termijn
Een goed dorpsplan beschrijft hoe een dorp er over bijvoorbeeld tien jaar uitziet. Daarvoor zijn langetermijnplannen nodig waar in de loop van de tijd naar toegewerkt wordt en waarbij wellicht hulp van de gemeente gewenst is. Daarnaast is een plan van aanpak voor de korte termijn noodzakelijk. Kortetermijnplannen zijn een aantal realistische en haalbare ideeën die redelijk snel en gemakkelijk door het dorp zelf uitgevoerd kunnen worden. Na de realisatie van de eerste kortetermijnplannen, worden er weer andere ideeën gekozen waardoor de ambities voor de lange termijn langzaam realiteit worden. Denk bij een plan van aanpak voor de korte termijn bijvoorbeeld aan het aanpakken van zwerfvuil, sneeuwruimen op routes die veel door ouderen gebruikt worden en het snoeien van groen. Vrijwel het enige dat wij daarvoor nodig heeft, zijn een paar mensen die de handen uit de mouwen willen steken. We kunnen dit veelal zelf regelen, zonder tussenkomst van de gemeente. Daar zijn gemeenten blij mee, want zij hebben niet de middelen en mogelijkheden om de wensen van alle bewoners te realiseren. Bovendien legt de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden bij de burger.