Infobordjes in het dorp

Foto boven: De Berg Calvaria in betere tijden

Dorpsbelangen Roodeschool heeft de afgelopen tijd vier borden en bordjes laten maken die informatie bevatten over bepaalde onderwerpen.

In De Lösploats staan drie borden. Een groot bord met uitleg over de omgeving van de Lösploats waaronder het park zelf, het Dorpshuis, De Berg Calvaria en de tuin achter het Dorpshuis. De twee andere bordjes lichten de bomen waar zij vóór staan, toe.

Aan de oostelijke uitgang van het Dobswalbos treft u een informatiebordje aan met uitleg over De Dobswal. De tip voor uitleg over de bijzondere, voor het dorp historische plek, kwam van Joop van den Akker van het Canadawegje. En de eer was aan Joop om het bordje afgelopen week een plekje te mogen geven aan de rand van het Dobswalbos met uitzicht over De Dobswal.

Op de foto Joop van den Akker aan de rand van het Dobswalbos, naast het informatiebordje.
(Foto gemaakt door Sandra Vos)