Hooilandseweg

Provincie Groningen en gemeente Eemsmond zijn vergevorderd met de plannen voor de herinrichting van de Hooilandseweg.

De provincie Groningen heeft per brief de aanwonenden van de Hooilandseweg uitgenodigd voor de informatieavond op 19 april. Zo’n 45 belangstellenden maakten hiervan gebruik.
In een constructieve sfeer brachten de inwoners hun opmerkingen en hun vragen alsmede de tips naar voren.

De gemeente Eemsmond zal het werk op termijn aanbesteden. Men hoopt dat hiermee termijnen worden verkort en eerder kan worden gestart met de uitvoering.

In de plenaire ronde was er veel te doen om de hoge rijsnelheden op de Hooilandseweg. De provincie lichtte toe dat zij zelf hieraan weinig kunnen doen. Wethouder Bouman gaf aan de -als de weg is gerealiseerd- wordt gemonitord hoe de snelheden zijn en desgewenst kunnen afspraken worden gemaakt met het OM over handhaving.

Klik hier voor een link naar de pagina op de website van de provincie Groningen. Inmiddels zijn de plannen verder dan wat de website vermeld en binnenkort worden de inwoners benaderd om kennis te nemen van de meest recente plannen.