Hooilandseweg

Provincie Groningen en gemeente Eemsmond zijn vergevorderd met de plannen voor de herinrichting van de Hooilandseweg.

De provincie Groningen heeft per brief de aanwonenden van de Hooilandseweg uitgenodigd voor de informatieavond op 13 februari. Er kwam een groot aantal aanwonenden en andere dorpsgenoten naar het dorpshuis. De ambtenaren van de gemeente en de provincie kregen vragen en opmerkingen. Bepaalde opmerkingen konden nog mee worden genomen naar het definitieve bestek.

Het werk wordt op korte termijn aanbesteed. De verwachting is dat het werk begin april zal aanvangen.

Klik hier voor een link naar de pagina op de website van de provincie Groningen.