Alles over lichtweek 2018, thema Verbinding

In een bomvol Dorpshuis werden op 2 oktober de eerste plannen voor de lichtweek gepresenteerd.
Het enthousiasme was groot en de inwoners van de straten begonnen zich al snel te groeperen.

Elke straat heeft een plannetje gesmeed en inmiddels zijn de dorpen Oosteinde en Oudeschip aangesloten. De dorpen zijn versierd en de straten verlicht. Geweldig hoe we ons weten te vinden.

Het is al bijna 25 jaar geleden toen de laatste lichtweek plaatsvond. Dat was in 1993.

Naar verwachting rijdt de eerste trein naar de Eemshaven op 3 april. Wanneer de stations Roodeschool en Eemshaven worden geopend is nu nog niet bekend. In die week is de lichtweek en organiseren we samen diverse activiteiten.

Bewoners van straten verbinden

In de komende maanden verbinden de bewoners zich. Dit resulteert tijdens de lichtweek in versierde en verlichte straten in de lichtweek. Het mooiste is als elke straat versierd en verlicht is.
Alles in de geest van ‘verbinding’.

De mooiste straten winnen een passende prijs

Een deskundige jury zal de verlichte straten beoordelen. De ‘mooist versierde’, ‘origineelst versierde’, aansluitend bij het thema, straten worden beloond met prijzen en eervolle vermeldingen.

Collectief inkoop materialen

Dorpsbelangen Roodeschool heeft voor het dorp Roodeschool een aanvraag ingediend bij fondsen voor een bijdrage om materialen collectief in te kopen. We denken aan houten palen en (duurzame) verlichting.

Activiteiten gedurende de week

Een enthousiaste werkgroep is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het programma.
Omdat we de week waarin de lichtweek wordt gehouden nog niet kennen, is het lastig koren, bands en sprekers vast te leggen.
Het programma zal de volgende ingrediënten bevatten:

Muziek verbindt

Wandelroute door het dorp langs plekken waar muzikale optredens zijn.
gelegenheidsbandjes (er zijn veel dorpelingen die een instrument bespelen)
concerten kerkorgels
muziekverenigingen
zangkoren
cabaret
etc…

125 jaar spoor

Lezing over 125 jaar spoorlijn Sauwerd – Roodeschool en verlenging in 2018 naar Eemshaven. Wij hebben contact met Louis Stiller. Louis legt op dit moment de laatste hand aan een lijvig boekwerk over de 125 jaar oude spoorlijn.

Muziek verbindt. Aig’n Wies ontstond toen de spoorlijn 100 jaar bestond en kan niet ontbreken tijdens de lichtweek. (Op de foto ontbreekt Dettie Noordman)

Pub Quiz

De oudere jeugd / jong volwassenen in het dorp organiseren een Pub Quiz!

Voor de kinderen

Een commissie is bezig met voorbereidingen voor activiteiten voor de kinderen

Sport verbindt

Door sport ontstaat er beweging: verbinding, integratie en participatie. Sport biedt plezier, uitdaging, ontplooiing, vriendschappen en is gezond. Kortom: sociale cohesie!