Kunstgrasveld Corenos Sportpark

De aanleg van het kunstgras voetbalveld op Corenos Sportpark vordert gestaag en de contouren van het veld zijn inmiddels goed zichtbaar.

De aannemer heeft de afgelopen weken gewerkt aan het aanbrengen van een drainagestelsel, het aanbrengen van een zandcunet onder het veld en inmiddels is ook de fundering gelegd. Afgelopen week heeft de aannemer een aanvang gemaakt met het aanbrengen van betonbanden die als het ware de opsluiting vormen van het speelveld.

Geef een reactie