Uitstel evenementen

Vanwege de dreiging van het coronavirus hebben de besturen van Dorpsbelangen Roodeschool en de Oranjevereniging Roodeschool besloten enkele evenementen rond de viering van 75 jaar vrijheid uit te stellen.

Het openluchtconcert van 21 april wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

De productie ‘Onderweg naar vrijheid’ van 25 april wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

In overleg met de gemeente Het Hogeland worden de activiteiten op 5 mei ook verschoven.

,,Het is een hard gelag, hier hebben zoveel mensen zoveel tijd en energie in gestoken. Het is alsof een half jaar werk is verdampt. Aan de andere kant kunnen we gewoon niet anders. Dat is de realiteit. We kiezen ervoor in oktober weer te beginnen omdat het dan 75 jaar geleden is dat de Verenigde Naties werden opgericht.’’

Projectleider Bart Corporaal van de provincie Groningen.

Aangepast programma Nationale Herdenking en viering bevrijding

Juist nu is Dodenherdenking 4 mei en het vieren van 75 jaar vrijheid belangrijk, zo laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei weten. ‘Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende weken een passend programma op.

Vrijheid-express rijdt niet

De Maand van de vrijheid, waarin in het kader van 75 jaar vrijheid onder meer twaalf bussen van de Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, kan onder de huidige omstandigheden helaas geen doorgang vinden. Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar.