Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijk toezichthouder op de winning op de delfstoffenwinning en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee.

Daarnaast houdt het toezicht op de naleving van wetten en regelgeving. Als het nodig is, kan SodM de naleving afdwingen.

SodM ziet toe op de activiteiten die het bedrijf Noordgastransport uitvoert in Roodeschool.

Ook adviseert SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mijnbouwactiviteiten.

Staatstoezicht op de Mijnen onderzoekt thans de vigerende vergunning die in 2005 is verleend aan Noordgastransport. Voldoet de vergunning aan strengere milieuwetgeving?
Eind maart 2022 moet het klaar zijn.

In DvhN van 23 februari 2022 stond een artikel over de toetsing.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoekt of de vergunning wordt nageleefd en of deze nog aan de (strengere) milieuwetgeving voldoet. “De uitkomst kan zijn dat de vergunning moet worden geactualiseerd”, zegt woordvoerder Paul Trienekens van SodM. “In dat geval kunnen bijvoorbeeld zwaardere eisen worden gesteld of kan een gebruiksbeperking worden opgelegd.” De bevindingen moeten eind maart op tafel liggen.
Voor het onderzoek heeft SodM overleg gehad met gemeente Het Hogeland en dorpsbewoners.

Dorpsbelangen Roodeschool wil al jaren af van het station waar condensaat, een restproduct van aardgaaswinning, wordt verladen en in ketelwagens naar elders in Nederland wordt gebracht.

Gaskraan niet helemaal dicht
“Toen werd besloten de gaskraan in Groningen dicht te draaien, dachten we dat het einde van de condensaatoverslag in zicht zou zijn”, zegt voorzitter Jack van Dijken. “Maar tegen alle beloften in blijft de kraan voorlopig open. Bovendien wordt in de Noordzee waarschijnlijk nog gas gewonnen. Zo kan de overslag in Roodeschool nog wel 30 tot 35 jaar duren.”

Installatie en vergunning zijn oud
Inwoners vinden dat onacceptabel. “De installatie is al vijftig jaar oud en de vergunning zeventien jaar”, zegt Van Dijken. “We weten niet of er ooit calamiteiten op het terrein plaatsvonden. Het is niet transparant. Kunnen we nog rustig slapen? Dat is onze vraag.” In het dorp gaan geruchten dat er meer mensen dan gemiddeld kanker hebben en sommigen relateren dat aan het overslagstation. De GGD kon dat vijf jaar geleden niet bevestigen. De onderzoekspopulatie is daarvoor te klein in het dorp met rond de duizend inwoners.

Toezeggingen Wiebes
Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) heeft deze week Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Zij wil weten of hij gevolg geeft aan de uitspraken van toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in 2018. Wiebes zei dat een dergelijke installatie niet in een dorpskom thuishoort, en dat hij met eigenaar Noordgastransport en de gemeente in gesprek wil over een alternatieve locatie.
Een van de mogelijkheden is verplaatsing naar de Eemshaven. Het Hogeland en provincie Groningen willen de overslaghaven met 600 hectare uitbreiden. Er ligt al een spoorverbinding. Met geld van Nationaal Programma Groningen (geld ter compensatie van de aardbevingsellende) zou het station verplaatst kunnen worden, aldus Wiebes.

Lokaal Sociaal
Ook Lokaal Sociaal in de Hogelandster gemeenteraad trekt aan de bel. ,,In 2020 was er een aardbeving in Roodeschool. Hoe veilig is die installatie?’’, vraagt fractievoorzitter Linda Visser zich af. “Het moet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en vergunningen. Als het bevingsbestendig is, zou het naar de Eemshaven verplaatst kunnen worden.” De partij heeft via een WOB-procedure alle stukken over het overslagstation opgevraagd. Maar heeft die nog niet binnen.