Foto’s van de nachtelijke werkzaamheden aan spoor en station

Er wordt keihard gewerkt om het station maandag operationeel te hebben. Vanaf de eerste trein maandagochtend zullen de reizigers gebruik maken van het nieuwe station aan de Hooilandseweg. De aannemers zullen het hele weekend moeten doorwerken om het straatwerk erin te krijgen. Dit wordt een enorme klus.

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool is voortdurend in gesprek met ProRail over een veilige verkeersafwikkeling van het station. Omdat de situatie nog lang niet in een eindsituatie verkeert, is de bezorgdheid groot over met name de veiligheid van de voetgangers en fietsers. Wij pleiten voor een noodoplossing in de vorm van een strook rijplaten over de berm van de Hooilandseweg tussen het station en het begin van het trottoir.