Verplaatsing uit Roodeschool

Al decennia wordt gesproken over verplaatsing van de verlading uit Roodeschool.

Het is geen wonder dat over een verplaatsing wordt gesproken. Aardgascondensaat is een gevaarlijke stof en moet niet in een dorpskom worden verladen. Deze installatie hoort niet thuis in een woongebied. Verlading moet op een plek gebeuren waar externe veiligheid geen issue is.

Klik hier voor de beloften die de minister van EZK deed over de overlaadlocatie in Roodeschool.