Wat is aardgascondensaat?

Het op de Noordzee gewonnen ruwe gas bevat -naast het aardgas- onbruikbare en/of schadelijke stoffen. Op de behandelingslocatie in de Emmapolder wordt het ruwe product gewassen en gedroogd en op specificatie gebracht.

Bij de drukverlaging in de behandelingsinstallatie (expansie) condenseren de in het aardgas aanwezige hogere koolwaterstoffen in de vorm van aardgascondensaat (een soort lichte aardolie).

Aardgascondensaat is vergelijkbaar met benzine qua gevaarlijke eigenschappen voor wat betreft brandbaarheid, explosiekracht en giftigheid.