Belangrijke motie in de Kamer is aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 7 juli de motie Beckerman/Nijboer aangenomen!

De regering moet nu alle noodzakelijke stappen voor het stoppen van de locatie in Roodeschool gaan zetten.
Deze aangenomen motie is een mijlpaal. De regering moet de kamer direct na het zomerreces informeren over de stand van zaken alsmede de eventuele financiële gevolgen.
Wij zijn elke dag een beetje hoopvoller. Hoop met ons mee!

Uit je ongenoegen over het deze installatie in Roodeschool, print uit en hang het achter je voorraam.