SodM adviseert verplaatsing aardgascondensaatstation

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat de huidige vergunning voor het verladen van gascondensaat door Noordgastransport (NGT) in Roodeschool op zo kort mogelijke termijn geactualiseerd moet worden. En adviseert verplaatsing van het aardgascondensaatstation in Roodeschool. Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie- en gaswinning van SodM hierover: “Er ontbreken noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in de vigerende vergunning en de risicocontour waar in de vergunning vanuit is gegaan, is op basis van de huidige inzichten niet correct. Bovendien ga ik er op dit moment van uit dat de huidige activiteiten niet vergunbaar zijn op deze locatie.”

Dat concludeert SodM in een ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Mijnbouw (EZK). SodM adviseert de staatssecretaris het gesprek met NGT te openen over een bedrijfsverplaatsing binnen een afzienbare periode.

Toen het SodM het ongevraagd advies uitbracht aan de staatssecretaris, heeft de toezichthouder de verlading stilgelegd. De grindbedding tussen de spoorstaven, waar de verlading in ketelwagons plaatsvindt, is door NGT niet onderhouden. NGT moet deze tekortkoming herstellen. Pas dan mag verlading worden hervat.

In de afgelopen maanden heeft NGT werkzaamheden uitgevoerd aan de grindbedding. De toezichthouder, die tevens collega’s van De Dienst ILT heeft ingeschakeld, heeft de tenlastelegging inmiddels een aantal keren verlengd. De situatie is nog steeds onveilig.

NGT kan een paar duizend kubieke meter aardgascondensaat bewaren in tanks die bij de fabriek staan in de Emmapolder. Deze geraken vol. Omdat NGT geen gebruik kan maken van het overlaadstation in Roodeschool, moet snel een alternatief worden uitgerold.

Lees hier het hele artikel.

Klik hier voor het persbericht van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool.

Dossier overlaadstation Roodeschool

Artikel in het DvhN 2 juni 2022 (u moet geabonneerd zijn om het artikel te kunnen lezen)
RTV-Noord, 2 juni