NL Doet dag in Roodeschool

Onder prachtige omstandigheden verrichtten 15 inwoners van Roodeschool onderhoudswerk in het Greedebos en in het Dobswalbos. De paden zijn schoongemaakt en de vrijwilligers hebben overhangend groen gesnoeid. Ondertussen is het dorp ontdaan van zwerfvuil. Een prima start van de lente!
Mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool is zowel het Oranjefonds als de vrijwilligers dankbaar!