Onderhoud kerkhof Oosteinde

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Roodeschool heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met een grote groep vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken om graven op de begraafplaats in Oosteinde op te knappen en te onderhouden.

Onderhoud graven
Het doel is om de graven op het kerkhof (dit is het veld tussen de voormalige Hervormde kerk en de pastorie wat in beheer en eigendom is van de PG Roodeschool, in het voorjaar en de zomer 2018 op te knappen.

Vrijwilligers
Er hebben zich inmiddels ongeveer twaalf vrijwilligers aangemeld. We kunnen er nog een paar vrijwilligers bij gebruiken.
Iedereen krijgt een kleine theoriecursus waarna het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht.

Wilt u meehelpen?
Wilt u ons helpen het kerkhof te onderhouden? Veel handen maken licht werk en samen aan het werk is wel zo gezellig.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er buiten de kerk, in Roodeschool of de buurdorpen ook geïnteresseerde mensen zijn die mee willen helpen.

Neem contact op met één van de kerkrentmeesters als u meer informatie wilt of zich wilt aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Het college van kerkrentmeesters