Wandelpad door Greedebos

In de zomer van 2017 is het wandelpad door het Greedebos gereed gekomen. Dit pad is gerealiseerd door en voor burgers van Roodeschool. Het pad ligt in een bosperceel van Natuurmonumenten.

De verharding die is aangebracht, wordt niet door alle wandelaars gewaardeerd. Het materiaal is betongranulaat, het enige materiaal dat past binnen de financiële middelen die Dorpsbelangen Roodeschool had verworven door fondsen te benaderen. In 2018 zal worden geprobeerd extra middelen bij elkaar te verzamelen om een fijner materiaal op de betongranulaat aan te kunnen brengen.

Wandelpad Greedebos