Toelichting proces rond gebiedsontwikkeling Oostpolder

Op een aantal momenten vraagt de Provincie Groningen inwoners en andere belangstellenden te reageren op documenten die zijn opgesteld over de planuitwerking Oostpolder. Het gaat daarbij om formele momenten. Van 1 juni t/m 12 juli 2022 liggen de volgende vier documenten ter inzage:

1. Kennisgeving Voornemen en Participatie gebiedsontwikkeling Oostpolder
2. Toelichting kennisgeving Voornemen en Participatie
3. Notitie Reikwijdte en Detailniveau
4. Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder (Nota van Uitgangspunten)

U vindt de documenten op de website onder Online Leestafel. In de nieuwsbrief van mei vindt u meer informatie.
Van 1 juni t/m 12 juli 2022 kunnen belanghebbenden een reactie of zienswijze geven op de Kennisgeving Voornemen en Participatie + Toelichting, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Ruimtelijk Kwaliteitskader.

Klik hier voor alle informatie.