Informatieavond voornemen bouw kippenschuur

Op 12 juli aanstaande is er een informatieavond in het Dorpshuis van Roodeschool voor inwoners van Roodeschool. Aanleiding voor de bijeenkomst is het enerzijds presenteren van de plannen van maatschap Van Os en anderzijds het beantwoorden van vragen.
De zaal is open vanaf 19:45 uur. De informatiebijeenkomst vangt aan om 20:00 uur.
Klik hier voor de link met de uitnodiging van maatschap Van Os.

De buren van Hooilandseweg 5 zijn bezorgd over een legkippenbedrijf die zich daar wil vestigen. Daar zouden samen 48.000 legkippen worden gestald. “Wij hebben geen probleem met landbouw in onze buurt, maar zeggen duidelijk ‘neen’ tegen zulke kippenindustrie”, klinkt het. “Wij vrezen heel wat overlast voor de gezinnen die daar in de buurt wonen, eigenlijk voor meer dan helft van Roodeschool”, klinkt het in de buurt. “Wij wonen tussen de landbouw en hebben ook helemaal geen probleem met landbouw. Maar de aanvraag die nu is ingediend, heeft nog maar weinig met landbouw te maken. Dit is pure industrie.”

Zonder over heel gedetailleerde informatie te beschikken worden de klachten nu al geuit. “Eerst en vooral vrezen we geurhinder”, klinkt het. “De wind komt meestal uit het westen, dus gaat het hele dorp het ervaren. Dan de geluidsoverlast. We vrezen ook visuele hinder, waardevermindering van onze woningen en extra uitstoot van fijn stof. Ook voor de verkeersveiligheid en mobiliteit maakt de buurt zich zorgen. De Hooilandseweg is een verbindingsweg tussen Roodeschool en Uithuizermeeden en wordt veel gebruikt door fietsende schoolkinderen. De aan- en afvoer van dieren, meel, mest en eieren zal tot extra vrachtwagens op de weg leiden. Het aardgascondensaatoverlaadstation zal niet verplaatst worden, wat al een grote tegenvaller is en nu krijgen we ook nog te maken met deze industrie.”

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool heeft begrip voor de zorgen en de onrust. Er kan tot medio juli worden gereageerd op de vergunning die de provincie Groningen wil verstrekken (klik hier voor de link).

Dorpsbelangen Roodeschool beraadt zich op deze aanvraag, overlegt met de gemeente Eemsmond, die een omgevingsvergunning zal moeten verstrekken voor te bouwen opstallen en wil de aanvrager en verstrekkers van de vergunningen uitnodigen een informatieavond te organiseren.