Dorpsvisie 2019-2025

De Dorpsvisie is gereed en is op 24 december bij de inwoners van Roodeschool op de deurmat gevallen. De eerste exemplaren zijn woensdag 28 november om 20:00 uur overhandigd aan wethouder Sienot. Ook onze dorpencoördinator mevrouw Stel was aanwezig en heeft een exemplaar ontvangen.

De Dorpsvisie 2019-2025 is een ambitieus maar realistische Dorpsvisie. De visie behandelt achtereenvolgens de thema’s:

  1. leefbaarheid
  2. veiligheid,verkeer en bereikbaarheid
  3. omgeving en aanzien van het dorp
  4. duurzaamheid
Klik hier om het document online te lezen. U kunt het bestand ook downloaden.

Aansluitend aan de uitreiking presenteerde Ir. Mathijs Dijkstra van LAOS Architecten uit Haren het ontwerp van de door het dorp in te richten plantsoen. Dit is één van langgekoesterde wensen van de inwoners van Roodeschool en verwoord in de Dorpsvisie.