Herinrichting plantsoen

Dorpsbelangen Roodeschool initieert het bewonersinitiatief en de grote wens, verwoord in de Dorpsvisie 2018-2025, om het plantsoen in te richten.

Een lang traject is voorafgegaan aan het ontwerp. De grond, eigendom van NS Stations en Vastgoed, wordt in bruikleen gegeven aan het dorp. Hierdoor kan Roodeschool de lang gekoesterde wens, namelijk een pleintje in het plantsoen, realiseren. Het plan is door bewoners van Roodeschool bedacht. LAOS Architecten uit Haren heeft het plan uitgewerkt in een ontwerptekening die op 28 november aan alle inwoners van Roodeschool zal worden gepresenteerd.

De zaal is open vanaf 19:45 uur. Op die avond zal ook de Dorpsvisie 2018-2025 worden overhandigd aan wethouder Sienot.

Graag tot 28 november!

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool