Informatieavond kippenstal

De informatieavond over de voorgenomen bouw van de kippenstal aan de Hooilandseweg 5 was een zinvolle en constructieve avond. Er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het verkrijgen van antwoorden. De aanwezigen en de initiatiefnemers hebben de avond met respect voor elkanders standpunten naar elkaar geluisterd, maar na afloop kan de conclusie worden getrokken dat partijen na gisteravond nog niet dichter bij elkaar gekomen zijn.

De initiatiefnemer (maatschap Van Os) heeft de plannen door haar adviseur uiteen laten zetten. Op deze wijze hebben de aanwezigen een beeld gekregen van de voorgenomen plannen. De vragen uit de zaal gingen met name over de vrees voor geur en fijnstof. Deze vrees kon niet worden weggenomen.

Heel duidelijk bleek dat de voorkeur van maatschap Van Os uitgaat naar een locatie in de polder, nabij de huidige kippenstal aan de Dwarsweg. Hier heeft men drie jaar geleden pogingen voor gedaan maar door Provincie en Gemeente is men teruggewezen. ‘Nieuwe openingen’ voor maatschap Van Os ontstonden misschien toen er donderdagavond werd gesproken over de term ‘intensieve veehouderij’. Provincie Groningen is van mening dat de te bouwen stal aan de Hooilandseweg niet valt in de categorie ‘intensieve veehouderij’ omdat het een stal is met een vrije uitloop. Echter, de adviseur van maatschap Van Os zette uiteen dat van de 48.000 kippen dagelijks slechts 1.500 ├á 2.000 ervoor kiezen de stal te verlaten. Dan kan niet anders worden geconcludeerd dat het hier een kippenstal betreft onder de noemer ‘intensieve veehouderij’. Voer voor juristen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen de door de provincie Groningen verleende vergunning voor natuurbescherming.
Hieronder enkele tips:

1. Vaak is het van belang dat u belanghebbende bent bij het genomen besluit
2. Zet tevoren uiteen wat de bezwaren zijn en of deze relevant, juist en redelijk zijn
3. Denk heel goed uit waarom u een bezwaarschrift wilt gaan schrijven
4. Wees zo compleet en grondig mogelijk
5. Zet uw naam, uw adres en de datum er in
6. Vermeld tegen welk besluit u bezwaar maakt gevolgd met de reden waarom u bezwaar maakt
7. Vergeet niet een handtekening onder de brief te zetten.
8. Binnen zes weken na datum verlening vergunning inleveren