Multifunctioneel Beweegpark

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool werkt sinds enige tijd aan de realisatie van een multifunctioneel beweegpark in het dorp. De locatie voor het beweegpark is in overleg met de gemeente Het Hogeland en v.v. Corenos bepaald: het sportpark. Op 24 augustus is de omgeving rondom de beoogde locatie ter plaatse geïnformeerd over de plannen.

Leefbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers onder de gemeenschap. Inwoners uit Roodeschool willen graag zolang mogelijk vitaal en actief in Roodeschool blijven wonen (in het bijzonder de ouderen) en woonachtig zijn in een leefbaar en duurzaam dorp met voldoende voorzieningen. Hierbij speelt Dorpsbelangen Roodeschool -naast en vaak samen met de sportverenigingen en Steunstee en Veur Mekoar- een belangrijke rol. Wij behartigen de belangen van alle inwoners van het dorp en vertegenwoordigen de inwoners in veel organisaties. Ook zijn wij voor de inwoners het schakelpunt met de Gemeente Het Hogeland en organiseren wij verschillende activiteiten en initiatieven ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp. Te denken valt aan de vernieuwde speeltuin, dorpsommetjes, de Kerstwandeling en de herinrichting van het plantsoen to Lösploats.

Dorpsbelangen Roodeschool, lokale organisaties en inwoners zien daarom in het multifunctionele beweegpark met begeleiding een welkome (en op dit moment een ontbrekende) voorziening die een zo’n breed mogelijke groep inwoners op een laagdrempelige en attractieve manier kan bedienen om aan hun algemene gezondheid te werken en om sociale contacten te onderhouden.

Het doel van het initiatief is om de leefbaarheid in het dorp te vergroten door het voorzieningenniveau met sport en ontspanning uit te breiden en mogelijk te maken voor een zo’n breed mogelijk groep inwoners, om de gezondheid en vitaliteit onder de gemeenschap te bevorderen (in het bijzonder de ouderen) en om het dorp te verduurzamen. Het multifunctionele beweegpark met begeleiding zorgt ervoor dat inwoners op een laagdrempelige en attractieve manier uitgenodigd worden om meer naar buiten te gaan, om te bewegen en te werken aan hun algemene gezondheid en om sociale contacten te onderhouden en nieuwe inwoners uit het dorp te ontmoeten.
Dit draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp, onderlinge verbondenheid (‘Veur Mekoar’) en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het beweegpark bestaat uit duurzame rvs-toestellen die een minimale levensduur hebben van 15 jaar met een begeleidingsprogramma waarbij kennisdeling en kennisoverdracht centraal staan.

Wanneer er voldoende financiën zijn verworven, zullen wij overgaan tot de realisatie van het beweegpark.