Oudjaarsborrel gezellig en druk

De activiteitencommissie had tenten, tafels, stoelen en de hapjes en drankjes buiten opgesteld. Helaas hadden de weervoorspellers weer een keer geen gelijk. Zij hadden namelijk voorspeld dat de wind vanaf 15 uur zou gaan liggen. het tegendeel bleek echter te gebeuren. De wind waaide steeds harder en werd bovendien vlagerig. De tenten vlogen de lucht en in allerijl moest worden uitgeweken naar het Dorpshuis.

Daar werd het gezellig en druk. Veel inwoners kwamen langs voor het gesprek, de koffie of een versnapering.

Volgend jaar mag Dorpsbelangen Roodeschool gebruik maken van de kerstkraampjes die de Ondernemersvereniging Eemsmond Noord onlangs heeft laten maken en op 22 december door Dorpsbelangen Uithuizermeeden zijn gebruikt voor de kerstmarkt op het Johan van Veenplein.

Dorpsbelangen heeft donateurs nodig

U heeft gemerkt dat Roodeschool bruist. De vele vrijwilligers maken dit mogelijk. De lichtweek was een mooi voorbeeld maar vergeet ook de vakantieweek, de Dorpsvisie en de speeltuin niet. Allemaal voorbeelden van initiatieven die georganiseerd moeten worden. Dat kan alleen maar door de inzet van veel vrijwilligers.
Daarnaast heeft Dorpsbelangen een goede relatie met het gemeentebestuur waardoor wij de belangen van Roodeschool voortdurend onder de aandacht brengen van bestuurders, wethouders en burgemeester. Ook in het provinciehuis kennen ze ons goed. Het praten met bestuurders en het lobbyen is belangrijk. De initiatieven komen van onderaf (van de burger) maar de overheid zal moeten participeren, wil dat ook graag, maar voorwaarde is dat je elkaar kent en vertrouwt.
De activiteiten die wij organiseren kunnen alleen maar worden voortgezet als er voldoende donateurs zijn. Thans is nog niet één op de drie huishoudens donateur.

Vindt u het ook belangrijk dat er een stichting is die zich inzet om Roodeschool leefbaar te houden en de leefbaarheid te vergroten?

U kunt zich opgeven tijdens de nieuwjaarsvisite op 12 januari 2019. Bent u niet in de gelegenheid naar de nieuwjaarsvisite te komen? U kunt zich ook aanmelden door een mailtje te sturen naar: dorpsbelangenroodeschool@gmail.com