Overlaadstation uit het dorp?!

Roodeschool had zich er al bijna bij neergelegd, het aardgascondensaatoverlaadstation zou tot het einde van de gaswinning op de Noordzee in Roodeschool blijven.

Minister Wiebes is in zijn antwoord op de vragen, gesteld door twee Noordelijke Kamerleden, heel duidelijk in zijn reactie dat het ongewenst is dat een dergelijke installatie in de kom van het dorp staat. Ook is de minister duidelijk dat het, mede gezien de kritische houding van de maatschappij ten aanzien van industriële activiteiten en mijnbouw, voor de aardgascondensaatoverslaginstallatie een locatie buiten het dorp moet worden gezocht. De minister is bereid het gesprek met het bedrijf en de gemeente aan te gaan over een alternatief.

In de afgelopen jaren is de leefbaarheid, met name in het aardbevingsgebied en dus ook in Roodeschool, negatief beïnvloed. De minister suggereert de mogelijkheid om vanuit het Nationaal Programma Groningen te investeren in de verplaatsing. De gemeente Eemsmond en de provincie Groningen zouden in het kader van dit programma een voorstel in moeten dienen om een vernieuwingsproject op te zetten waarin de verplaatsing van de overslaginstallatie een onderdeel is.

De inwoners van Roodeschool roepen alle partijen op om schouder aan schouder op te trekken en ervoor te zorgen dat de verplaatsing kan worden gerealiseerd.