Predicaat Kern met Pit voor Roodeschool

Roodeschool heeft het predicaat Kern met Pit ontvangen voor het Greedebospad. Het pad is vanuit burgerkracht en door de bewoners van Roodeschool ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd.

Martijn Samshuijzen presenteerde het pad afgelopen zaterdag in de Boerderij van Fraeylemaborg voor een vakjury en zestig andere belangstellenden. De vakjury was unaniem in haar oordeel. Het Greedebospad voldoet aan alle criteria die de jury er aan heeft gesteld: draagvlak, uitgevoerd in 2017, gebruik door dorpelingen, een verbetering voor de leefomgeving en een voorbeeldproject voor andere dorpen.

Juist afgelopen week heeft het pad onderhoud gehad. De grovere fractie is zoveel mogelijk verwijderd en het pad is vlakker gemaakt en opnieuw verdicht.

Martijn Samshuijzen van Stichting Dorpsbelangen poseert met de vakjury.