Bomen gevraagd ter compensatie van bomenkap park

COMPENSATIE/HERPLANTEN
Vanwege de realisatie van het park is het planten van compensatiebomen in het park niet mogelijk. Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool wil samen met alle inwoners in kaart brengen waar compensatiebomen worden geplant. Overigens tellen de bomen die langs de Hooilandseweg worden geplant niet mee.
Bent u van plan één of meerdere bomen in uw tuin te planten of heeft u ze al geplant, dan vragen wij u mee te doen aan het bomencompensatieplan. Als reactie op dit bericht kunt u kenbaar maken dat u bomen gaat planten of al hebt geplant. Geef svp aan hoeveel bomen u plant en waar. Helaas beschikt Dorpsbelangen Roodeschool over onvoldoende financiële middelen om aan uw initiatief bij te dragen.

Als de boom is geplant of de bomen zijn geplant, wilt u dan een foto maken? Zo houden we een register bij van nieuwe bomen in het dorp.

Kunt u geen boom planten maar wilt u bijdragen aan de compensatie, dan kunt u bijdragen aan het bomenfonds. Zie het als een crowdfundingsactie. U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op rekeningnummer IBAN NL34 Rabo 0363703950 t.n.v. St. Dorpsbelangen Roodeschool onder vermelding van ‘BOMENFONDS ROODESCHOOL’.
Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool bedankt op voorhand alle inwoners die hun boom of geld bijdragen om het compenseren van de te kappen bomen mogelijk te maken.

DE ‘TUSSENSTAND’
De tussenstand is 38 bomen.
Dit is exclusief wat er kan in de Zuster Kortestraat en langs de te vernieuwen Hooilandseweg.

Er is ook een ronde gemaakt met de gemeente Het Hogeland. De gemeente zal alle ‘kansrijke’ plekjes bestuderen (is het openbare grond en wat mag/kan er worden geplant) en komt met een plan. Het is de bedoeling dat in het voorjaar tijdens de Boomfeestdag bomen worden geplant.

16 gedachten over “Bomen gevraagd ter compensatie van bomenkap park”

 1. Wij planten in het najaar zes fruitbomen in onze achtertuin.

  Jeannette en Jack van Dijken
  Tilweg

 2. Ik heb een maand geleden een mooie notenboom geplant en wil die graag in het plan meegenomen hebben

 3. Het plantsoen of wat het ook mag voorstellen aan de Zuser Kortestraat tussen nummers 75 -83 en de daar tegenoverliggende blok is een grote rotzooi. Wij als bewoners hebben daar al eens over gesproken met de woningbouwvereniging Marenland, maar het is afgeketst op een inwoner die vond dat er vogels in huisvesten. Maar het wordt steeds erger die onkruid en wildgroei.

  Mijn idee, en nu nog even mijn idee nu als reactie op uw vraag naar bomenplant, dan zouden we de handen ineen kunnen slaan en de onkruid te verruilen voor de plant van bomen.

  Ook elders aan de oneven nummerkant aan de Zuster Kortestraat bij de bejaardenwoningen speelt het zelfde probleem. In de tweede helft van dit jaar zouden we een commissie van bewoners recruteren om alles in kaart te brengen. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken, dus kunnen we de belangen mooi samen oplossen. Althans zo dacht ik erover.

  Indien u dit ook een uitstekend idee vindt, dan ga ik het verder met andere bewoners het uitwerken en wat meer naar voren trekken van wat al in de plannen lag.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Menninga
  Zuster Kortestraat 77
  9983 SW Roodeschool
  henkmenninga@home.nl
  06-10023357

 4. Tja ik heb hier wel een oplossing, namelijk het volgende:

  Aan de oneven kant van de Zuster KOrtestraat zijn tussen de (bejaarden)woningen groene ruimten, beplant met een enkele boom, struiken en overal heel veel onkruid. Wij als bewoners hebben hierover al eens geklaagd bij de woningbouwvereniging Marenland, maar het weer op orde brengen gaat telkens maar niet door.

  Voor in het tweede deel, na de vakantieperiode, zijn enkele bewoners van plan een soort commissie te vormen om opnieuw de zaak aan te kaarten. Zo als u ziet kunnen wij daar wel wat assistentie bij gebruiken. Bij het lezen van uw oproep, dacht ik nu nog onbesproken met andere bewoners, of wij elkander zouden kunnen helpen. U krijgt ruimte om aardig wat bomen te planten en wij als bewoners eindelijk verlost van die onkruid tuinen.

  Zit hier wat in. Zo ja dan bespreek ik dit idee verder met enkele bewoners.

 5. Hallo Henk, dit is een prachtig voorstel. Dorpsbelangen Roodeschool trekt graag samen op met jullie om dit te verwezenlijken. Wij hebben in maart gesproken met de wooncorporatie. Zij hebben beloofd in 2019 nog een keer met ons in gezien te gaan. Het punt waar u aanvoert is een belangrijk agendapunt wat ons betreft.

  Bedankt en laten we afspreken dat we elkaar op de hoogte houden.

  Met vriendelijke groet,
  Jack van Dijken
  Voorzitter Dorpsbelangen Roodeschool

 6. Oké Dorpsbelangen Roodeschool, dan zal ik de komende dagen het een en ander doorspreken met ander bewoners. Ietsje vroeger dan gepland. Velen zijn nu nog vrijwillig bezig met de kinderspeeldagen, maar tweede helft augustus/begin september hoop ik de commissie bij elkaar te hebben. Wij houden contact.

  Henk Menninga

 7. Dit najaar plant ik 3 lindes bij de ingang van de loods van Arbedo Groenvoorziening, tegels eruit, bomen erin!

 8. Mooi plan om bomen langs de groenstroken bij de bejaardenhuizen aan de Zuster Kortestraat te planten, misschien een idee om hier fruitbomen te planten?

  M.D. van der Bij

 9. Fantastisch compensatieplan!
  Uiteindelijk worden er bomen gekapt die nu op een openbare plaats staan, het zou dan ook erg mooi zijn als er dan ook bomen worden geplant op openbare plekken in en rondom het dorp zoals bijvoorbeeld bij het station, vanaf Westerdijkstraat langs het betonpad richting Greedeweg (waar de splinter eerst zat), Zr. Kortestraat, er zijn ongetwijfeld mogelijkheden genoeg.
  Natuurlijk is het mooi als iedereen één of meerdere bomen in zijn of haar tuin zou planten, maar die dat wil, was dat hoogstwaarschijnlijk zowieso al van plan. Ik ben van mening dat bomen mee moeten tellen in het plan, die geplant worden nadat de inwoners het bezwaar tegen de kap in het park weer hebben ingetrokken en niet die al maanden of een jaar gelden zijn geplant, maar nog moeten worden geplant.

 10. Om een idee te krijgen van wat er met een donatie aan het Bomenfonds mogelijk is: wat zullen ongeveer de kosten per boom zijn?

 11. Ik ben het eens met Yvonne op 8 augustus 2019 om 20:04.

  De bomen en struiken die ik sowieso al ging planten horen niet thuis in het compensatieplan.
  Ik vind het een fantastisch initiatief om de gekapte bomen te compenseren en ik wil heel graag een boom kopen, maar dan moet het wel ergens anders in het dorp, in het publieke domein worden geplant, bijvoorbeeld op de door Yvonne en Henk Menninga genoemde locaties.

 12. Heb twee (2) dennebomen ter compensatie. (december, bomen met kluit) Bomen tellen mee na de kap van de bomen in het park.
  Een tussenstand ongeveer zou mooi zijn.

Reacties zijn gesloten.