Vreugde in Roodeschool: ‘lelijkste dorpsstraat van Groningen’ op de schop

De onveilige en ‘rommelige’ Hooilandseweg door de dorpskom van Roodeschool wordt uiterlijk in 2019 opgeknapt.

Voor Dagblad van het Noorden was dit onderwerp een belangrijk punt die de krant uit het werkbezoek van commissaris van de Koning René Paas en burgmeester Marijke van Beek aan Roodeschool haalde. Klik hier voor het artikel.

Burgemeester Van Beek keek op Facebook terug op een zeer geslaagd en leerzaam werkbezoek aan Roodeschool. In een gesprek met de leerlingenraad van SWS De Dobbe werden burgemeester en commissaris doorgezaagd over hun werkzaamheden en de aardbevingsproblematiek.

Op uitnodiging van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen vond afgelopen vrijdagmiddag in een ontspannen en informele sfeer een bezoek plaats van de Commissaris van de Koning, René Paas en de burgemeester van gemeente Eemsmond, Marijke van Beek.

Om 12:00 uur heette de voorzitter van Dorpsbelangen Jack van Dijken het bezoek en genodigden welkom en nodigde iedereen uit voor een perfect bereidde lunch. Tijdens de lunch nam de voorzitter de tafelgasten mee in een presentatie door het dorp, de vele vrijwilligersorganisaties, de verenigingen maar ook de zorgen over de Hooilandseweg en de verplaatsing van de aardgascondensaatoverlaadlocatie waar het dorp zo vurig op hoopt.

Dagelijks bestuurslid van ondernemersvereniging OVEN, René Lijnema legde uit dat de club, die uit zestig leden bestaat, ondanks de digitalisering en globalisering, veel vertrouwen heeft in de toekomst voor ondernemend Eemsmond.

Daarna stapte het gezelschap in een VIP-bus van UVO en halteerde de groep kort bij het bedrijf Oosterhof (huidige locatie en de nieuwebouwlocatie aan de Hooilandseweg nabij de afslag N46, de locatie waar het aardgascondensaat wordt overgeladen in ketelwagens richting Botlek en SWS De Dobbe. Hier stapte het gezelschap uit en er ontspon zich een geanimeerd gesprek met de leerlingen(raad) van de school. De bovenbouw heeft een heuse leerlingenraad met een voorzitter en een secretaris. Burgemeester en commissaris trokken in de beantwoording op de vragen van de kinderen parallellen met de gemeenteraad en de provinciale staten. Commissaris en burgemeester genoten zienderogen van het leuke gesprek. Toen het bezoek na een half uur ten einde liep moesten de kinderen morrend terug in de klassen omdat er volgens locatieleider Jaap Lesman nog ‘even stevig gewerkt moest worden’.

Het gezelschap vervolgende de busreis door het dorp. Commissaris van de koning Paas kon met eigen ogen de Hooilandseweg bekijken en zal hierover volgende week in het Provinciehuis met deze en gene in gesprek gaan om hopelijk aan te dringen op een spoedige uitvoering van de reconstructie.

Op de terugreis naar het dorpshuis reed de bus door de Westerdijkstraat langs tien levensloopbestendige woningen die in de crisis gebouwd zijn. Hieruit blijkt volgens voorzitter Van Dijken wel dat er veel mogelijkheden zijn: ‘waar een wil is, is een weg’. De VIP-bus maakte een rondje over het Stationsplein waardoor de busreizigers het fraaie plein met eigen ogen konden aanschouwen.

Terug in het dorpshuis deelde het gezelschap zich op. Commissaris en burgemeester gingen met vrijwilligers van Steunstee en Veur Mekoar in gesprek over het belangrijke werk van de beide organisaties. Het grote belang van deze organisaties voor het dorp Roodeschool kwam overduidelijk naar voren.

Toen het gezelschap in de grote zaal terugkwam, trof men een groep ouderen aan die op muziek en onder deskundige leiding bezig was met gymnastiekoefeningen. René Paas oefende een aantal minuten flink mee.

Aan het einde van het werkbezoek ontvingen alle vrijwilligers complimenten voor het werk wat dagelijks wordt verricht. Mede hierdoor blijft het dorp leefbaar.