Dossier overlaadlocatie

De verlading van aardgascondensaat via de locatie Roodeschool ligt al sinds eind mei stil. Hiervoor heeft SodM meerdere aanleidingen gevonden. Ook nadat NGT verschillende aanpassingen heeft doorgevoerd, is SodM niet overtuigd van de veiligheid.

Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool vindt het belangrijk ook nu, nu de verlading al geruime tijd stil ligt, haar inwoners en bezoekers te informeren over het Dossier.

Middels het pop up menu Dossier overlaadlocatie, bovenaan uw scherm, selecteert u de subdossiers.