Buurt enquete Hooilandseweg

Er zijn signalen binnen gekomen dat de bewoners langs de Hooilandseweg in Oosteinde en Roodeschool zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op en langs de Hooilandseweg. Hierbij is de hulp van Veilig Verkeer Nederland ingeroepen. Om een goed inzicht te krijgen hoe u denkt over de verkeersveiligheid op en langs de Hooilandseweg, is een enquête verkeersveiligheid opgesteld. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze in te vullen? De enquête. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is anoniem.

Dorpsbelangen Roodeschool onderschrijft het initiatief. Het bestuur heeft de onveilige situaties regelmatig onder de aandacht gebracht van gemeente en provincie. Helaas geeft niemand thuis en ook de Regiopolitie vindt het niet nodig te handhaven en te controleren. Er wordt amper tot niet gecontroleerd op snelheid en automobilisten worden niet bekeurd voor parkeren op de fietspaden. Regelmatig rijden voertuigen op de fietspaden en ook hier wordt niet tegen opgetreden. Moet het eerst weer een keer fout gaan voordat de put wordt gedempt??

Voor de stoere hardrijders: klik hier voor een filmpje om het verschil in stopafstand te zien bij rijsnelheden van 30 km/uur en 50 km/uur.