Nieuws werkzaamheden Hooilandseweg

Op maandag 6 mei 2019 was er een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Hooilandseweg. Aannemer De Wilde Wegenbouw uit Groningen start op 20 mei met de uitvoering van deze werkzaamheden.

Omgevingsmanager Yvonne Arnst is gestart met het inventariseren van wensen, ideeën en andere zaken die van belang zijn voor de uitvoering, zoals informatie over aanrijroutes voor de landbouw en leveranciers, de bereikbaarheid van bedrijven, omleidingen, etc. Zij neemt daarvoor contact op met bedrijven en bewoners. Wensen en ideeën kunnen ook tijdens de inloopavond worden gemeld of worden doorgegeven aan Yvonne Arnst (telefoonnummer 06 48 76 50 84 (maandag en woensdag) of yarnst@syntera.nl.

Opmerkingen aanwonenden
Tijdens de inloopbijeenkomst hebben diverse aanwonenden lijstjes ingevuld met opmerkingen. Er is door de gemeente toegezegd dat een aantal zaken aangepast gaan worden en dat de overige vragen waar nu geen antwoord op gegeven kan worden nagekeken wordt en er op terug gekomen wordt aan de vraagsteller.

Plateau
Plotseling bleek het kruisingsvlak Laanweg/Zuster Kortestraat/Hooilandseweg te zijn ontworpen als plateau. Hierover is door de gemeente gezegd dat er GEEN plateau komt, ondanks dat de hoogtes op de tekening dit misschien wel suggereren. Ook hier zou navraag over gedaan worden en op teruggekomen.

Geen openbare verlichting tussen Roodeschool en Oosteinde
Ook blijkt er tussen Roodeschool en Oosteinde in het geheel geen openbare verlichting te worden geplaatst. Dit was al eerder bekend in de ontwerpen. Is over aangegeven in het verleden dat dit een provinciaal deel is en dat hier het provinciaal beleid geldt. De gemeente kan hier niet veel aan doen en hebben hierover aangegeven dat ze het jammer vinden dat er geen verlichting wordt geplaatst. Is zowel in het verleden als ook op 6 mei 2019 aangegeven.
Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool zal contact opnemen met de Provincie en ook zal ‘Oosteinde’ worden benaderd om dit gezamenlijk op de agenda te krijgen bij de Provincie. Ons idee is duurzame LED-verlichting voor fietsers en voetgangers voorzien van sensoren en dus uitschakelen als er geen fietsers of voetgangers op de paden zijn.

Verplicht fietspad
Tijdens de inloopbijeenkomst is op navraag geantwoord dat het fietspad binnen de bebouwde kom een verplicht fietspad blijft.

Planning
Aanvang werkzaamheden 20 mei (Fase A, tracé Uithuizermeeden-treinstation Roodeschool)
Week 22 aanvang Fase B: kern Roodeschool tot N46.
Asfalteringswerkzaamheden sluiten de werkzaamheden op dit tracé af en vinden volgens de huidige planning plaats circa drie weken na einde bouwvak.
Fase C: N46 tot Oosteinde
Fase D: kruisingsvlakken met N46 en Greededwarsweg.

Men hoopt in december gereed te zijn met alle werkzaamheden.

Bouwkundige vooropnames
De aannemer laat alle gebouwen opnemen. De bouwkundige vooropname is niet anders dan het fotograferen van de bestaande situatie. Dit wordt gedaan om vervelende discussies achteraf te voorkomen. Een eigenaar heeft geen bewijs als het gebouw vooraf niet is gefotografeerd door een onafhankelijk bureau.

Informatiebedrijven
De aannemer verspreidt regelmatig informatiebrieven. Deze informatiebedrijven worden ook op de website roodeschool.net geplaatst. Klik hier voor deze pagina.

2 gedachten over “Nieuws werkzaamheden Hooilandseweg”

 1. Hallo,
  Ik heb een vraag over de toegankelijkheid van de wegen in Roodeschool in week 34, 19 t/m25 augustus. Met name vanaf de Laanweg rechtsaf richting spoor, over spoor rechtsaf naar Hefswal.
  Dit in verband met het rijden van een soort puzzeltocht (sterrit) op dinsdagavond 20 augustus. Deze tocht word georganiseerd door dorpsbelangen Bierum.
  Mocht de toegankelijkheid niet gewaarborgd zijn, dan zijn wij genoodzaakt om de reeds gemaakte route te veranderen.
  Met vriendelijke groeten; Jan Buitenwerf.

 2. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente Het Hogeland. De projectleider van de gemeente zal u het antwoord kunnen geven. Succes met de voorbereidingen.

  Bestuur Dorpsbelangen Roodeschool

Reacties zijn gesloten.