Politie controleert

Het gedrag van -overwegend automobilisten- op de Hooilandseweg loopt de spuigaten uit. De politie zal controleren en optreden.

Zowel tijdens de werktijden van de aannemer als na 17 uur, vertonen sommige weggebruikers asociaal gedrag.

Wellicht ten overvloede: de bebording geldt ook na 17 uur, de snelheidsbeperking dus ook. Overtredingen binnen werkzaamheden kennen een dubbel tarief aan boetebedragen gelet op de gevaarzetting.
Tegen het rijden over afgesloten wegen, of het rijden over fiets- of wandelstroken zal eveneens streng worden opgetreden.