Eemshaven in 2020 ook met de bus

Op zondag 15 december 2019 start de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. Het dagelijks bestuur OV-bureau heeft de ontwerphoofdlijnen voor de nieuwe dienstregeling goedgekeurd.

Eemshaven bereikbaar met de bus


Sinds vorig jaar de trein doorrijdt naar de Eemshaven in aansluiting op de boten van/naar Borkum, zal de haven ook in de dienstregeling van de bus worden opgenomen.

In onderstaand kaartje ziet u de voorgenomen routes.

Ontsluiting Eemshaven met openbaar vervoer (buslijn 41)

Wat zijn de wijzigingen:

  • Op lijn 41 worden meer bussen omgezet naar groot materieel. In de daluren, tijdens vakanties en op zaterdag blijven ritten met 8-persoonsbus rijden.
  • Lijn 41 rijdt vanaf Delfzijl een rechtstreekse route naar de Eemshaven. In Holwierde wordt gehalteerd aan de provinciale weg.
  • Lijn 41 rijdt vanaf Roodeschool via de Greededwarsweg richting Eemshaven. De kern Oosteinde wordt hierdoor niet rechtstreeks bediend. Reizigers zouden in dit geval op moeten stappen op de halte nabij de kruising Hooilandseweg –
    Greededwarsweg. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de kern Oosteinde toch te bedienen met lijn 41 of anderszins.
  • De extra afstand tussen Roodeschool en Spijk is 7,6 kilometer. Het bestuur van Dorpsbelangen schat dat de extra reistijd tussen Roodeschool en een halte in Spijk ongeveer 8 minuten zal zijn. Het OV-bureau schrijft dat huidige reizigers tussen Roodeschool en Appingedam (scholen) per saldo ongeveer dezelfde reistijd hebben als nu.
  • Afhankelijk van de herkomst en bestemming zullen reizigers die reizen op saldo veelal een iets hoger tarief gaan betalen voor hun reis i.v.m. de bediening van de Eemshaven (langere reisafstand). Voor het reistarief van sterabonnementhouders en studenten heeft deze wijziging geen gevolgen.

De mening van Dorpsbelangen over de voorgenomen wijzigingen
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool denkt dat het een goede zaak is dat de bus via de Eemshaven zal rijden. U heeft de afgelopen periode kunnen reageren op de plannen. Bedankt voor de reacties.

U heeft bij uw reactie bijvoorbeeld rekening gehouden met ontwikkelingen in de Eemshaven die op stapel staan. Binnenkort zal Van Merkesteijn in de Eemshaven aanvangen met de bouw van een grote fabriek. U denkt met het bestuur van Dorpsbelangen dat dit bedrijf een bepaalde categorie werknemers zoekt die in ons dorp woont. Google breidt de komende jaren verder uit en ook hier zullen extra medewerkers voor worden geworven.
Ook inwoners van dorpen aan de spoorlijn (Groningen tot Uithuizen) juichen een buslijn van Roodeschool naar de Eemshaven toe.

Eind juni zal het dagelijks bestuur van het OV-bureau – rekening houdend met de reacties – vervolgens de definitieve hoofdlijnen goedkeuren.