Interessante lezing over Matthäus-Passion

Dorpsbelangen Roodeschool organiseerde dinsdagavond een lezing van de bekende organist en Bach-kenner Kees van Houten in het middeleeuwse kerkje van Oosternieland “De Kruisvorm in de Matthäus-Passion”. Deze lezing was bijzonder interessant als voorbereiding op het bijwonen van de Mattheus Passie van Bach, die in de weken voor Pasen op honderden locaties in Nederland wordt opgevoerd.

Kruisvorm in de Matthäus Passion

In de alom in Nederland gewaardeerde lezing, toonde Van Houten aan dat Bach zijn Matthäus Passion heeft ontworpen in de vorm van een kruis. Kern van zijn betoog is de plaats waar de balken elkaar kruisen. Daar heeft Bach twee essentiële lagen van het lijdensverhaal over elkaar heen gelegd en muzikaal in elkaar verankerd. De lezing werd verlucht met klinkende muziekfragmenten uit de Mattheus Passie.

Voorzitter Jack van Dijken van Dorpsbelangen Roodeschool bedankt Kees van Houten namens de aanwezigen voor zijn lezing.
Deze lezing was gratis toegankelijk en ontvingen voor de lezing en in de pauze gratis koffie, thee of een frisje door bijdragen van SNS Fonds Eemsmond en Lentemaheerd. Camping Lentemaheerd heeft de lezer van de avond, woonachtig in Boxtel, een bed and breakfast arrangement aangeboden.