Steunstee Roodeschool

Wonen in een dorp heeft iets gemoedelijks: het leven is er rustig en mensen groeten elkaar op straat. Een praatje is snel gemaakt. Velen willen tot in lengte van dagen in hun eigen dorp blijven wonen. Daarom krijgen steeds meer dorpen een Steunstee.
Steunstee biedt op een nieuwe manier een kleinschalige voorziening voor dorp en buurt en is een ontmoetingsplaats voor iedereen. U kunt bij Steunstee terecht voor hulp en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Steunstee is een algemene voorziening die zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in een dorp of een buurt. Steunstee is er op gericht dat men langer thuis kan blijven wonen.

Klik hier voor de link naar Steunstee Roodeschool.
De dorpencoördinator Kiona Stel zit regelmatig in de Steunstee om samen met alle dorpsgenoten te werken aan een nog beter Roodeschool. Klik hier voor haar introductie.