Locatie Emmapolder

Gewonnen aardgas op de Noordzee gaat door het pijpleidingenstelsel en stroomt naar de bewerkingslocatie in de Emmapolder.
Het gewonnen ruwe gas bevat nog onbruikbare en/of schadelijke stoffen, en wordt bij Noordgastransport verder gedroogd en op specificatie gebracht. Daarbij blijven in het aardgas aanwezige hogere koolwaterstoffen in de vorm van aardgascondensaat (een soort lichte aardolie) over. Dit condensaat wordt bij Noordgastransport verzameld in vier opslagtanks.
Vanuit de opslagtanks wordt het condensaat periodiek en niet continu per pijpleiding getransporteerd naar de verladingslocatie in Roodeschool.