Verladingslocatie Roodeschool

Bij het winnen van aardgas uit de Noordzee komen naast het aardgas ook andere stoffen vrij. Eén van die stoffen is aardgascondensaat. Die stof is het beste te vergelijken met benzine. In grote lijnen bevat het vergelijkbare stoffen en kent aardgascondensaat ongeveer dezelfde gevaarlijke eigenschappen voor wat betreft brand, explosie en giftigheid.

Het aardgascondensaat wordt opgeslagen in tanks op de locatie Emmapolder. Het aardgascondensaat wordt vervolgens op aanvraag door middel van een pijpleiding verpompt van de Emmapolder naar de overslaginstallatie in Roodeschool. In Roodeschool wordt het aardgascondensaat direct in spoorketelwagens geladen.

Op de verladingslocatie Roodeschool staan gemiddeld 5 en soms meer spoorketelwagens die elk een inhoud hebben van 80 m3. Als de spoorketelwagens gevuld zijn, komt een locomotief aanrijden die een aantal lege spoorketelwagens achter zich heeft. De locomotief rangeert en haakt volle spoorketelwagens aan en vertrekt van de verladingslocatie.

Bij het beladen van de spoorketelwagens wordt damp die in zo’n spoorketel zit door het aardgascondensaat naar buiten geduwd. Vanaf juni 2007 wordt deze lucht opgevangen. Besef dat een verbrandingsinstallatie de damp omzet in elektriciteit. Tussen 1974 en 2007 kwam de damp gewoon in de atmosfeer terecht…..