Bericht van onze burgemeester

Burgemeester Henk Jan Bolding richt een persoonlijk woord aan ons, inwoners van Roodeschool en omgeving. In Roodeschool zijn helaas al meerdere positief getesten geregistreerd. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het zich niet verder verspreidt!

Duizenden nieuwe coronabesmettingen per dag de laatste tijd. Dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Het virus grijpt op een ongekende schaal om zich heen. Die verontrustende ontwikkeling moet worden gestopt. De cijfers moeten naar beneden. En snel. Afgelopen vrijdag kondigde premier Rutte een dringend advies aan: gebruik mondkapjes ‘op die plaatsen waar je de hemel niet kan zien’. Ik sluit mij daar bij aan. Hoewel er twijfel bestaat over de effectiviteit van die kapjes: maak er gebruik van! Baat het niet dan schaadt het zeker niet. Mogelijk hebben ze tóch wat effect. En zeker is dat er een signaal van uitgaat. We moeten alles in het werk stellen om het tij te keren. Het kan niet zo zijn dat ons zorgpersoneel weer op de tanden moet lopen. Het mag niet zo zijn dat de IC-afdelingen van ziekenhuizen weer overbezet raken. Dat patiënten met andere aandoeningen moeten wachten op behandeling omdat er geen plaats is. Dat spookbeeld moeten we voor zijn.Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Dat personeel werkt thuis. Maar om de dienstverlening op orde te houden, blijven er medewerkers op onze locaties. Die houden contact met het publiek. En daarmee zijn ze kwetsbaar. Vandaar mijn oproep: naar het gemeentehuis? Doe dat mét een mondkap! Doe het voor uzelf. Voor uw omgeving. En voor ons personeel.

Henk Jan Bolding, Burgemeester

Naschrift van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool
Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool roept iedere inwoner op zich te houden aan de richtlijnen, zelfs als het een advies is.

De basisregels vind je hier.