Dodenherdenking 2021

Oranjevereniging Roodeschool en Stichting Dorpsbelangen Roodeschool hebben een krans gelegd op het podium van Lösploats.

Een plechtigheid die, vanwege de corona-richtlijnen slechts kon worden bijgewoond door de twee kransleggers, de voorzitter van het Dorpshuis Roodeschool en van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool.

4 mei worden om 20:00 uur de Nederlandse burgers en soldaten die sinds de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands Koninkrijk of elders in oorlogssituaties en op vredesmissies zijn overleden herdacht met twee minuten stilte.