Extra actie voor voedselbanken

Beste inwoners van Uithuizermeeden & omstreken,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
We hebben in Nederland ongeveer 170 voedselbanken. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten, maar dat is niet voldoende. De armoede stijgt de laatste jaren voor steeds meer mensen drastisch en dramatisch. Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens.

Wij vinden dat wij nu zelf ook in actie moeten komen. Daarom willen wij u vragen of u mee wilt doen met onze zegelactie bij de Coop (de zgn. Coop-zegels). Ons plan is om dit in eerste instantie een half jaar te gaan doen.

Er zijn al mensen die een boekje vol met zegels sparen en de opbrengst naar een goed doel sturen, zoals bijvoorbeeld ook naar de voedselbank. Maar niet iedereen spaart zegels, en daarom is ons plan om met zo veel mogelijk mensen af en toe of regelmatig een aantal zegels te kopen bij de boodschappen, om zo samen meer te sparen voor de voedselbank, d.w.z. de voedselbanken in onze eigen omgeving.
Bij iedere €0,50 aan boodschappen, kun je namelijk bij de kassa een zegel kopen ter waarde van €0,05. Heeft u veel boodschappen, en wordt het te duur aan zegels, dan kunt u ook zegels kopen als u wat minder boodschappen koopt. De waarde van een vol zegelboekje is €26,00. De zegelboekjes worden ingeleverd bij de Coop, en het geld gaat naar de voedselbank.

Onze overwegingen waren dat iedereen door allerlei oorzaken, die je vaak niet in de hand hebt, in een situatie kan komen waarin het moeilijk is om financieel rond te komen – en dat kan ons allemaal overkomen.
Ook vinden we dat we niet moeten afwachten wat een ander doet, maar dat het beter is om zelf actie te ondernemen.

Bij onderstaande adressen kunt u de zegels in de brievenbus of in de postbus doen:

Stijnie Smit
Meidoornweg 58
Uithuizermeeden
Marieke Dijkstra
Bergsmastraat 1
Uithuizermeeden

Vrijgemaakte kerk
Kerkstraat 7
Uithuizermeeden

Met vriendelijke groet,

Stijnie, Marieke, Marie, Rita