Nieuwsbericht Kindcentrum Roodeschool

NIEUWSBRIEF JULI 2021


Klik hier voor de nieuwsbrief van 8 juli 2021.

NIEUWSBRIEF MEI 2021


Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland scholen voor het primair onderwijs aardbevingsbestendig gemaakt. In opdracht van de gemeente wordt samen met het schoolbestuur Lauwers en Eems een nieuw kindcentrum voor sws De Dobbe gebouwd waarin ook KindH een plek krijgt. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen.

Definitief ontwerp

Het voorlopige ontwerp van het gebouw is verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De kavel is ongeveer één derde kleiner geworden. Hierdoor komt het kindcentrum op een iets andere plek. De gemeente wil de extra kavels naast de school als bouwlocatie uitgeven. Ook de kiss en ride zone is aangepast. In de vormgeving en materialen van het gebouw zijn er enkele onderdelen veranderd. De materiaalkeuze voor de gevelbekleding is aangepast van Douglas naar Rockpanel met een natuurlijke aanblik en er komen voor de aanzuig en afblaasinstallatie van de luchtbehandeling twee schoorstenen op het dak. Het bouwperceel voor de nieuwe school, waar nu nog 16 huurwoningen staan zal medio oktober 2021 bouwrijp worden overgedragen aan de gemeente door de woningcorporatie.

Verkeerscommissie

De verkeers- en pleincommissie heeft veel aandacht besteed aan de inrichting van het schoolplein en het verkeer eromheen. We hebben het zo veilig mogelijk gemaakt voor iedereen.

Aanbestedingsprocedure

Het definitieve ontwerp is door de stuurgroep bestaande uit de schoolbesturen en de wethouder van de gemeente goedgekeurd. Nu maakt het ontwerpteam het ontwerp verder klaar met gedetailleerde
tekeningen voor de aanbestedingsprocedure. Er wordt op zowel bouwkundig als installatietechnisch niveau aanbesteed. We doen een voorselectie van aannemers die passend zijn bij de omvang van het
werk en komen uit de regio Noordoost Nederland.

Planning

Uitwerken technisch ontwerp: heden t/m mei 2021
Aanvraag en verlening omgevingsvergunning: april 2021 t/m juli 2021
Aanbestedingsprocedure: april/mei 2021 t/m juli 2021
Geplande start bouw: 4e kwartaal van 2021
Oplevering van het gebouw: 3e kwartaal van 2022