Opvang vluchtelingen

Beste dorpsgenoot,

Op dit moment zijn er veel Oekraïners naar andere landen onderweg om het geweld in hun land te ontvluchten. Diverse hulporganisaties, landelijke en gemeentelijke overheden proberen hier in te ondersteunen en te coördineren om deze mensen onderdak te kunnen geven. Ook in onze gemeente Het Hogeland is men druk bezig om zowel particuliere opvang te regelen en om opvanglocaties te organiseren.

U kunt hier bij helpen door zelf vluchtelingen op te vangen als u daar de ruimte en gelegenheid voor hebt of u kunt een opvanglocatie doorgeven die u geschikt acht.
U kunt zich daarvoor aanmelden zoals hier is beschreven. Weet u niet hoe dat moet of komt u er niet uit? Neem gerust contact op met onderstaande personen en wij helpen u graag.

Er worden op dit moment Oekraïense vluchtelingen naar Het Hogeland gebracht waar geen opvanglocaties voor zijn geregeld. Dat is voor de vluchtelingen als voor de gemeente een heel vervelende situatie.
Daarom hierbij het dringende verzoek om niet zonder overleg met COA, de veiligheidsregio, het Rode kruis of Vluchtelingenwerk mensen naar Het Hogeland te brengen. De gemeente Het Hogeland werkt samen met deze partijen om de opvang te coördineren.

Namens de gezamenlijke kerken PKN, GKV en het bestuur Dorpsbelangen.

Contactpersoon Protestantse Gemeente te Roodeschool: fennyberends@hotmail.com / +31 62 14 41 579
Contactpersoon Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: tonnie.g.uil@gmail.com / +31 61 26 49 396
Contactpersoon Dorpsbelangen Roodeschool: Jack.vandijken@outlook.com / +31 68 26 19 639