Sanering PMF begonnen

Er is begonnen met het saneren van de voormalige PMF fabriek aan de Van Speijkstraat. De eerste activiteit omvat het slopen en opruimen van de terreinverhardingen en de vloeren van de ruim een jaar geleden gesloopte gebouwen. Als dat gebeurd is moet men de grond op plekken saneren.

Op de plek van de voormalige PMF fabriek komen bouwkavels.

Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders haar ongenoegen geuit over de trage voortgang van de ontwikkeling. Het heeft ertoe geleid dat de gemeente de werkzaamheden eindelijk heeft hervat.