Het bedrijf Noordgastransport

Noordgastransport B.V. is opgericht in 1973. Het bedrijf transporteert en behandelt aardgas dat wordt geproduceerd in het L10-blok op het Nederlandse deel van de Noordzee maar ook aardgas dat buiten het Nederlands continentaal plat wordt geproduceerd.

Noordgastransport heeft een uitgebreid transportsysteem voor aardgas op het Nederlands continentaal plat en een gasbehandelingsstation in de Emmapolder. Na behandeling gaat het gas in het pijpleidingennetwerk van Gas Transport Services B.V. (GTS). GTS is de beheerder van het landelijke gastransportnet.

Noordgastransport B.V. bezit in totaal circa 470 kilometer aan pijpleidingen met een dagelijkse totale transportcapaciteit van ongeveer 42 miljoen Nm3.