Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen onderzoekt de vergunning en de activiteiten van Noordgastransport. De directeur van het SodM heeft een ongevraagde advies aan de staatssecretaris uitgebracht. Het advies is duidelijk: verplaats de installatie in Roodeschool.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijk toezichthouder op de winning op de delfstoffenwinning en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee.

Daarnaast houdt het toezicht op de naleving van wetten en regelgeving. Als het nodig is, kan SodM de naleving afdwingen.

SodM ziet toe op de activiteiten die het bedrijf Noordgastransport uitvoert in Roodeschool.

Ook adviseert SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mijnbouwactiviteiten.