Veilige verbinding voor voetgangers

Door opmerkzaamheid van enkele verontruste dorpsbewoners, het acteren van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen en de medewerking van ProRail en aannemer Knipscheer, ligt er maandag, voordat de allereerste trein vanaf het nieuwe station vertrekt, een voetgangersverbinding van het stationsplein naar het trottoir aan de zuidzijde van de Hooilandseweg.

Het was de bedoeling dat de reconstructie van de Hooilandseweg vóór de opening van het nieuwe station zou zijn gerealiseerd. Helaas is dat niet gebeurd.
ProRail heeft de belangrijkheid van een veilige verkeersafwikkeling ingeschat en heeft op aandringen en na overleg met het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool geacteerd.

Hieronder staat de voorlopige situatie weergegeven. De definitieve situatie is ook op de prent afgebeeld.
Er wordt een tijdelijke platenbaan gelegd van het einde van het trottoir tot de ingang van het stationsplein. De platenbaan bestaat uit kunststof rijplaten met een breedte van 1,00 meter. Dit is misschien niet al te breed maar alles is beter dan geen baan en een gevaarlijke verkeerssituatie. De platenbaan kruist een toegangspad naar het tijdelijke depot waar nu nog bouwmaterialen liggen opgeslagen. Als het depot leeg is, wordt dit de ingang naar de volkstuintjes. Die toegang bestaat uiteindelijk uit grasbetonkeien.

De platenbaan loopt achter de bushalte langs. Ook de bushalte wordt tijdelijk uitgevoerd in (stalen) rijplaten. En verre van gewenste situatie want de rijplaten zijn niet alleen glad en glibberig, de opstap om de bus in te komen is 12 centimeter lager dan de opstaphoogte op de andere halten in het dorp. Uiteindelijk zal er een volwaardige bushalte komen, net als aan de overzijde van de Hooilandseweg.

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool vraagt van alle reizigers en overige weggebruikers begrip voor de situatie en geduld. Geduld als u het stationsplein passeert terwijl er net een trein is gestopt. Reizigers moeten wennen aan de nieuwe situatie en er kunnen onoverzichtelijke situaties ontstaan. Houd hier alstublieft rekening mee en passeer het station met gepaste snelheid.