Taalproject van Old noar Jong

In samenwerking met het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC), de provinciale steuninstelling voor immaterieel erfgoed in Groningen, wordt nu een onderwijsapplicatie voor de Groningse taal ontwikkeld. CGTC wil uitspraken uit alle delen van de provincie verzamelen. Dorpsbelangen Roodeschool vindt het belangrijk dat de taal behouden blijft en wordt overgedragen naar de jeugd. Daarom heeft Dorpsbelangen ons dorp aangemeld.

De app met de werknaam Van Old noar Jong is bedoeld voor kinderen tussen groep 5 en 8 op de basisschool.

Interviews
De naam Van Old noar Jong geeft al een idee: oudere Groningers moeten bij het project worden betrokken om het dialect door te geven.

In Roodeschool heeft op 27 november een zogenaamde inspreekdag plaatsgevonden. Zeventien inwoners hebben de tijd en moeite genomen zich in hun eigen taal te laten interviewen. Zij zijn gevraagd Groningse woorden en uitdrukkingen in te spreken.

Uiteindelijk vormen de interviews een basis voor de app. Het is de bedoeling dat het op een ‘game’ lijkt, zodat kinderen het Gronings spelenderwijs oppikken. De focus ligt op luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Wij vinden het belangrijk dat alle varianten van het Gronings een plek krijgen in de nieuwe taaldatabank, omdat dat volgens ons eigen is aan het Gronings: veel diversiteit en veel verschillende woordvormen. We hopen dan ook op veel input van Groningers uit alle delen van de provincie.
Navigeer door de verschillende onderdelen van WoordWaark en ontdek al het moois dat het Gronings te bieden heeft.