Tweede Kamer

Op 4 december 2018 heeft de minister enkele beloftes gedaan naar de Tweede Kamer en naar de inwoners van Roodeschool. De minister gaf antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de overslaginstallatie van het bedrijf Noordgastransport in Roodeschool. Klik hier voor het stuk met de vragen en de antwoorden van de minister.

Kamer stemt voor stopzetten verlading in Roodeschool

Op 6 juli 2022 dienden de kamerleden Sandra Beckerman en Henk Nijboer (PvdA) een motie in.
Op 7 juli 2022 werd de motie bij stemming aangenomen.
Met de aangenomen motie verzoekt de Kamer de regering alle noodzakelijke stappen hiervoor te zetten, en de Kamer direct na het zomerreces te informeren over de stand van zaken alsmede de eventuele financiële gevolgen.

Hiermee is weer een mijlpaal bereikt voor het stopzetten van de verlading.